Licznik odwiedzin (zewn./wewn.): 1433771/1441486

Zaloguj

Wprowadź akronim i hasło użytkownika. Zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.
Zapomniałeś hasła? Aby je zresetować, wyślij maila na adres nk4pgpl@gmail.com ze swojego zapisanego w systemie publicznego konta email (podawane przy rejestracji).

Logując się na konto w serwisie Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (w skrócie - Rejestr), dostępnym pod adresem https://www.rpdp.hostingasp.pl, Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie wszystkich wprowadzanych w ramach tego konta danych (tzw. wpisów) oraz na to, że staje się on administratorem danych osobowych (ADO) zawartych w w/w wpisach. Administrator Rejestru pełni tutaj rolę Podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie ADO. Logując się do serwisu Użytkownik zawiera z Administratorem Rejestru umowę powierzenia przetwarzania Administratorowi Rejestru danych osobowych zawartych we wprowadzanych przez Użytkownika do Rejestru wpisach. Umowa ta zawiera następujące elementy. Przedmiotem przetwarzania są wszystkie dane osobowe zawarte we wprowadzanych wpisach. Czas trwania przetwarzania nie jest z góry określony; przetwarzanie kończy się z chwilą usunięcia danego wpisu z bazy Rejestru przez Użytkownika lub Administratora Rejestru (np. na wniosek Użytkownika). Przetwarzanie danych polega na ich gromadzeniu w bazie Rejestru oraz odpowiednim prezentowaniu na stronie internetowej Rejestru. Celem przetwarzania jest publiczna prezentacja danych zapisanych w bazie Rejestru na stronie internetowej Rejestru. Użytkownik nie może umieszczać we wpisach danych osobowych szczególnych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO. Obowiązki i prawa Użytkownika, jako Administratora Danych Osobowych są określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dodatkowo obowiązują odpowiednie klauzule wynikające z w/w rozporządzenia dla Podmiotu przetwarzającego. Jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o rezygnację z zalogowania. Po zalogowaniu do Rejestru Użytkownik ma możliwość dodawania oraz własnoręcznej modyfikacji i usuwania wprowadzonych przez siebie wpisów. Użytkownik ma prawo do anulowania w/w zgody, co będzie się wiązało z usunięciem konta wraz z wprowadzonymi w ramach tego konta danymi (wpisami). Żądanie takie należy wysłać e-mailem na adres Administratora Rejestru: nk4pgpl@gmail.com.