Licznik odwiedzin (zewn./wewn.): 1482506/1508752

Nowe konto użytkownika

Dane konta

  (wprowadź wartość wg następującego wzoru: JanKowalskiPL)

 

  (hasła muszą mieć minimum 6 znaków długości)

Zostanie utworzone konto o minimalnych prawach.
Aby podnieść uprawnienia, skontaktuj się z Administratorem
(patrz lista użytkowników po zalogowaniu).

Administratorem danych osobowych (ADO) zawartych w danych konta w serwisie Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (w skrócie - Rejestr), dostępnym pod adresem https://www.rpdp.hostingasp.pl, jest autor i Administrator Rejestru - Piotr Gach, e-mail nk4pgpl@gmail.com. Przez dane konta rozumie się ustalone w procesie rejestracji akronim, hasło i e-mail Użytkownika, fakt rejestracji konta oraz historię logowań na to konto. Zakładając konto w Rejestrze Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w ramach Rejestru w/w danych konta oraz na ich upublicznienie (z wyj. hasła) na stronie internetowej Rejestru. Jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o odstąpienie od rejestracji. Akronim Użytkownika będzie używany w Rejestrze do identyfikacji wpisów dokonywanych przez Użytkownika w bazie Rejestru po zalogowaniu na konto (możliwym po podaniu akronimu i prawidłowego hasła). E-mail Użytkownika będzie używany do komunikacji Administratora Rejestru z Użytkownikiem oraz kontaktu dowolnych osób z Użytkownikiem jako właścicielem konta i wprowadzonych w jego ramach danych (wpisów). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany hasła do konta i adresu e-mail. Użytkownik ma prawo do anulowania w/w zgody, co będzie się wiązało z usunięciem konta wraz z wprowadzonymi w ramach tego konta danymi (wpisami). Żądania takie należy wysłać e-mailem na podany wyżej adres e-mail Administratora Rejestru.