Licznik odwiedzin (zewn./wewn.): 1462876/1484113
Regulamin korzystania z serwisu Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (c) Piotr Gach 2013.
(ostatnia aktualizacja: 2018-12-31)
Z serwisu Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (c) Piotr Gach 2013, określanego dalej jako Rejestr, ma prawo korzystać każda osoba pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu. Każde odstępstwo w tym zakresie może spowodować natychmiastowe usunięcie konta Użytkownika wraz z wprowadzonymi przez niego danymi przez Administratora.
0. Poprzez "dane" w niniejszym regulaminie rozumie się wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkowników do Rejestru, w tym m.in. dane słownikowe (taksony, lokalizacje, użytkownicy), dane konkretnych drzew (wraz ze zdjęciami i pomiarami) oraz komentarze. Słowem "wpis" określa się komplet danych dotyczących konkretnego drzewa.
1. Do bazy Rejestru Użytkownik nie może wprowadzać danych naruszających obowiązujące na terenie RP prawo (w tym w prawo autorskie i przepisy RODO) lub nie odpowiadających rzeczywistości (np. fikcyjnych drzew i/lub rozmiarów). W przypadku stwierdzenia takich danych, Administrator Rejestru ma prawo do ich usunięcia (nawet wraz z całym wpisem) bez konsultacji z Użytkownikiem, który je wprowadził.
2. Administrator Rejestru ma prawo do modyfikacji danych wprowadzonych przez dowolnego Użytkownika w celu poprawy błędów (językowych, merytorycznych itp.) zawartych w tych danych lub ich uzupełnienia nie powodującego naruszenia przepisów prawa. Dodatkowo, Administrator ma prawo usuwać zdjęcia, które jego zdaniem są zbyt niskiej jakości technicznej, w niewłaściwy (w tym niewystarczający) sposób prezentują drzewo lub stanowią powielenie wcześniejszych zdjęć.
3. Administrator Rejestru nie odpowiada za utratę danych powstałą wskutek awarii systemu lub błędów oprogramowania Rejestru.
4. Postępowanie z duplikatami. W przypadku wykrycia zduplikowanego wpisu, Administrator ma prawo podjąć działania, które jego zdaniem w najlepszy sposób prowadzą do skorygowania błędnej sytuacji. Najczęściej polegają one na połączeniu wpisów poprzez przeniesienie do wpisu wcześniejszego (pierwotnego) najbardziej istotnych danych z wpisu późniejszego (duplikatu) i następne wykasowanie duplikatu. Przenoszone dane Administrator oznacza akronimem ich autora lub opisem własnym (zdjęcia). Ze względu na ograniczenie ilości zdjęć, akcja łączenia duplikatów może wiązać się z usunięciem niektórych zdjęć wpisu pierwotnego i zamianą ich na lepsze, zdaniem Administratora, zdjęcia z duplikatu. O przeprowadzonej akcji Administrator informuje w komentarzu pierwotnego wpisu. Przenoszenie treści z duplikatu do wpisu pierwotnego jest czynnością techniczną; odpowiedzialność za przenoszone dane ponosi ich autor.
5. Ze względu na otwartość Rejestru, jego właściciel (autor serwisu) nie ponosi odpowiedzialności za istnienie w bazie Rejestru danych naruszających przepisy prawa lub nie odpowiadających rzeczywistości (za wyjątkiem danych wprowadzonych przez siebie). Wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane wprowadzane do Rejestru ponosi wprowadzający je Użytkownik.