Regulamin korzystania z serwisu Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (c) Piotr Gach 2013.
Z serwisu Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (c) Piotr Gach 2013, określanego dalej jako Rejestr, ma prawo korzystać każda osoba pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu. Każde odstępstwo w tym zakresie może spowodować natychmiastowe usunięcie konta Użytkownika przez Administratora.
1. Do bazy Rejestru Użytkownik nie może wprowadzać danych w oczywisty sposób nie odpowiadających rzeczywistości, np. fikcyjnych drzew i/lub rozmiarów. W przypadku stwierdzenia takich danych, Administrator Rejestru ma prawo do ich usunięcia bez konsultacji z Użytkownikiem, który je wprowadził.
2. Administrator Rejestru ma prawo do modyfikacji danych wprowadzonych przez dowolnego Użytkownika w celu poprawy błędów (językowych, merytorycznych itp.) zawartych w tych danych lub ich uzupełnienia.
3. Niezależnie od punktów 1. i 2., ze względu na otwartość Rejestru, jego właściciel (autor serwisu) nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych istniejących w bazie Rejestru, za wyjątkiem danych wprowadzonych przez siebie.
4. Użytkownik nie może dodawać do bazy Rejestru zdjęć ani żadnych innych danych, które nie są jego własnością i na których upublicznienie nie posiada zgody właściciela. W przypadku stwierdzenia takich danych, Administrator Rejestru ma prawo do ich usunięcia bez konsultacji z Użytkownikiem, który je wprowadził.
5. Niezależnie od punktu 4., ze względu na otwartość Rejestru, jego właściciel (autor serwisu) nie ponosi odpowiedzialności za istnienie w bazie Rejestru danych naruszających prawa autorskie, za wyjątkiem danych wprowadzonych przez siebie.
6. Za wprowadzenie do bazy Rejestru danych naruszających prawa autorskie odpowiedzialność ponosi wprowadzający je Użytkownik.