Licznik odwiedzin (zewn./wewn.): 1462935/1484159
KRYTERIA KANDYDATÓW NA POMNIKI PRZYRODY
12 grudnia 2017 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Obejmuje ono m.in. tabelę z minimalnymi sugerowanymi obwodami dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów.