Licznik odwiedzin (zewn./wewn.): 1433791/1441487
INSTRUKCJA MIERZENIA WYSOKOŚCI DRZEWA
Pomiar wysokości drzewa jest zadaniem niebanalnym. Istnieje wprawdzie wiele metod pozwalających na zmierzenie czy przynajmniej oszacowanie wysokości drzewa, jednak w większości są to metody bardzo niedokładne, niewygodne lub drogie. Omówmy najważniejsze z nich.

Taśma miernicza. Najbardziej precyzyjna metoda pomiaru wysokości drzewa to metoda bezpośrednia, polegająca na wejściu na drzewo i opuszczeniu z jego wierzchołka taśmy mierniczej. Zaletą tej metody jest dokładność sięgająca kilku cm. Jej wady są oczywiste - metoda jest trudna i niebezpieczna, a pomiaru mogą dokonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone i dysponujące odpowiednim specjalistycznym sprzętem.

Dalmierz laserowy. Druga pod względem dokładności metoda pomiaru wysokości, pozwalająca (przy wykonaniu wielu pomiarów) uzyskać dokładność rzędu 2% (+/- 0.3m przy wysokości drzewa ok. 30m). W metodzie tej używa się dalmierza laserowego (np. Nikon Forestry 550). Urządzenie to pozwala łatwo zmierzyć różnicę wysokości pomiędzy poziomem oka, a poziomem punktu, od którego odbija się wiązka lasera, np. wierzchołka (lub podstawy pnia) drzewa. Metoda najwygodniejsza w użyciu; jej wadą jest stosunkowo wysoka cena dalmierza.

Klinometr. W tej z kolei metodzie używamy klinometru (np. SUUNTO) działającego na zasadzie pomiaru kątów. Urządzenie nie jest drogie, jednak sam pomiar jest bardzo niewygodny z powodu konieczności wyznaczenia rzutu poziomego wierzchołka drzewa i odmierzenia od niego ściśle określonej odległości (zwykle 10, 15, 20, 25, 30 lub 40m). W przypadku drzew liściastych o nieregularnej koronie i przy pomiarze w okresie pełnego ulistnienia, dokładna pionizacja wierzchołka może być niezwykle trudna albo wręcz niemożliwa do wykonania.

Inne metody. Pozostałe metody, takie jak metody trygonometryczne i fotograficzne są o wiele mniej dokładne od trzech wyżej wymienionych. Pomiary przy ich użyciu traktuje się jako bardzo przybliżone (zgrubne).

Jako pomiar standardowy wysokości drzewa traktuje się pomiar wykonany poprzez opuszczenie taśmy mierniczej lub pomiar przy użyciu dalmierza laserowego.